The ad Toyota El. Gaffeltruck / Forklift Toyota 2011 mod three-wheel forklift for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Toyota 8FBET16 three-wheel forklift Toyota 8FBET16 €8,500 Three-wheel forklift 2012 17140 m/h Netherlands, Winterswijk Meddo
Toyota 8FBET16 three-wheel forklift Toyota 8FBET16 price on request Three-wheel forklift 2010 8701 m/h Netherlands, Klundert
Toyota 8FBET20 three-wheel forklift Toyota 8FBET20 €9,950 Three-wheel forklift 2013 4632 m/h Netherlands, Zevenhuizen
Toyota 8FBET16  three-wheel forklift Toyota 8FBET16 price on request Three-wheel forklift 2013 2385 m/h Netherlands, Haaksbergen
Toyota 8FBET16 three-wheel forklift Toyota 8FBET16 price on request Three-wheel forklift 2014 20554 m/h Netherlands, Raamsdonksveer
Toyota El. Gaffeltruck / Forklift  Toyota 2011 mod three-wheel forklift
Sold
Toyota El. Gaffeltruck / Forklift  Toyota 2011 mod three-wheel forklift
Toyota El. Gaffeltruck / Forklift  Toyota 2011 mod three-wheel forklift image 2
Toyota El. Gaffeltruck / Forklift  Toyota 2011 mod three-wheel forklift image 3
Toyota El. Gaffeltruck / Forklift  Toyota 2011 mod three-wheel forklift image 4
1/4
Brand:  Toyota
Model:  El. Gaffeltruck / Forklift Toyota 2011 mod
Year of manufacture:  2011
Load capacity:  1800 kg
Lifting height:  4.7 m
Location:  Norway Mongstad
Placed on:  May 9, 2024
Forkliftonline ID:  VW40052
Auction:  1
Execution date:  2024-05-08 16:00
Ending date:  2024-05-22 11:00
Engine
Fuel:  electro
Condition
Condition:  used

More details — Toyota El. Gaffeltruck / Forklift Toyota 2011 mod three-wheel forklift

English
Important sales information
Seller information
Vennligst observer: Ansatte i Equinor kan ikke delta i auksjonen.
Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge. Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog
for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
Utstyret kan være benyttet offshore.
Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke
MVA til internasjonale kjøpere.
Alle partier selges Ex.Works. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA.
Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger
utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke
enklere løft med truck).
Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av
Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for
kjøper. Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.
Please note: Equinor employees cannot participate in the auction. Equinor or the base is
responsible for reporting if objectionable conditions are discovered with the carrier, personnel,
equipment or vehicle that contravene the regulations for road transport in Norway. When
loading/retrieving heavy/bulky material where Equinor or the base is involved, we ask the buyer to
establish a dialogue in order to adapt to any local regulations.
The equipment may have been used offshore.
Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com.
The Equipment shall be collected within 14 days after payment.
All lots are sold Ex. Works. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is
responsible for applying for refund from the authorities.
Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the
buyer may occur (not simple lifts with fork lift). Equinor goods is stocked in a customs warehouse,
and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent.
This entails nor cost or tasks for the buyer. The goods can not be picked up until customs
clearing has been done. Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any
unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the
road transport regulations in Norway. Equinor employees may not take part in in the auction.
For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask
the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations
General conditions
Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
All invoices have 5 days payment terms.
Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
An agreement MUST be made with the seller prior to collection
The auction item is approved bu the buyer at collection.
The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Seller / Auction broker: Equinor
Location: Mongstad , Norway
Toyota gaffeltruck
Selges med lader og gaffelforlengere
Type: TOYOTA TRAIGO 8FBET18. LØFTEHØYDE 4700MM
KAPASITET 1800KG
INTEGRERT SIDESKIFT
Tilstand: Har hatt årlige kontroller hvert år
men tilstand utover det er ukjent
Årsmodell: Truck ble bestilt i 2010 og levert i Juli 2011
Driftstimer usikkert
1845 timer på kontroll 2018
har nok passert 3000 timer nå
equinor@icspartner.com
Toyota forklift
Sold with charger and fork extensions
Type: TOYOTA TRAIGO 8FBET18. LIFTING HEIGHT 4700MM
INTEGRATED PAGE SHIFT
Condition: Has had annual checks every year
but condition beyond that is unknown
Year model: Truck was ordered in 2010 and delivered in July 2011
Operating hours uncertain
1845 hours on control 2018
probably passed 3000 hours now
equinor@icspartner.com
Show the whole comment
Toyota three-wheel forklifts
Search results: 75 ads
Show
Subscribe